woensdag 24 juli 2024

Alles over de Bommelerwaard

Politiek

Politiek in de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel levert altijd wel gesprekstof op. De gang van zaken in de gemeentehuizen, het lokale en regionale beleid en het functioneren van de gemeenteraden trekken de aandacht bij veel inwoners.

De leden van de raden zetten zich in als waakhond voor de democratie en controleren het college van burgemeester en wethouders. De taken en rollen zijn hierbinnen dus gescheiden. De gemeenteraadsleden behartigen de belangen van de inwoners. Hiertoe worden de bestuurlijke gang van zaken besproken binnen de eigen partij en uiteindelijk binnen de raad waar de besluiten worden genomen. De raadsleden zijn inwoners van de gemeente en lid van een lokale of landelijke politieke partij. 

In het zogeheten presidium overlegt de gemeenteraad over de organisatie van de raad. Dan gaat het over zaken als de vergaderwijze, werkbezoeken en de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen

Naast de dorpsraden zijn ook ondernemers belangrijke klankborden voor de gevestigde partijen.

Maasdriel
De gemeenteraad heeft een eigen website waar informatie te vinden is over de raads- en commissieleden en de vergaderingen.

In de gemeente Maasdriel wordt de gemeenteraad gevormd door vijf partijen:

Zaltbommel
Ook in deze gemeente kan via het publiek toegankelijke ‘Raadsinformatiesysteem’ informatie opgezocht worden voor onder meer de agenda's en voorstellen van de raadsvergaderingen.

In de gemeente Zaltbommel bestaat de gemeenteraad uit  9 partijen:

  • SGP
  • ZVV
  • PvdA/GroenLinks
  • ChristenUnie
  • CDA
  • VVD
  • SP
  • D66
  • Groep Melse

 

(Foto's redactie Bommelerwaard.Net - alle rechten voorbehouden)