zaterdag 24 september 2022

Alles over de Bommelerwaard

Bestuurders en directeuren lozen kruiwagens grof zand in de sleuf

Wereldprimeur in Gameren van start

18 september 2021 (door BommelerwaardNet)

GAMEREN - De dijkversterking bij Gameren is in volle gang. Vrijdag (17-09) verrichtten directie en bestuurders van Waterschap Rivierenland, HWBP, gemeente Zaltbommel en de beide aannemerscombinaties de officiële starthandeling door kruiwagens grof zand te storten in de sleuf. De gebruikte techniek is een wereldprimeur.

Dijkversterkingsproject Gameren is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Directeur Erik Wagener: “Deze dijkversterking hier in Gameren is een mooi voorbeeld om de markt te betrekken bij innovaties. Dit waterschap staat voor een enorm grote en complexe dijkversterkingsopgave: bijna 400 kilometer tot 2050. In totaal versterkt het HWBP 1500 kilometer dijk tot 2050. Rivierenland is daarom ook een belangrijke partner voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma.”

Innovaties
Heemraad Hennie Roorda over het project: “Innovaties komen niet vanzelf, daar zijn goede ideeën maar ook veel doorzettingsvermogen voor nodig. Waterschap Rivierenland is trots dat we deze duurzame oplossing hier nu in de praktijk kunnen toepassen. Om onze grote veiligheidsopgave voor nu en in de toekomst te kunnen realiseren zijn innovaties als deze namelijk blijvend nodig!”

Gijs van Leeuwen (wethouder gemeente Zaltbommel): “Een veilige en klimaatbestendige dijk is voor onze gemeente ook van groot belang in het kader van Klimaatadaptatie; een onderwerp waar we op dit moment volop mee bezig zijn. Nog afgelopen zomer hebben we weer gevoeld hoe belangrijk het is om goed voorbereid te zijn op hoogwater.” 

Directeur Gerbert Ploegmakers van FPH Ploegmakers B.V. vult namens beide aannemerscombinaties aan: “De Grofzandbarrière Gameren is voor ons een project waar we bij uitstek onze uitvoeringskennis en innovatiedrang in kunnen brengen. In een constructieve samenwerking van aannemerscombinaties met Waterschap Rivierenland en Deltares dragen we hiermee bij aan een nieuwe duurzame methode voor toekomstige dijkversterkingen waar we vanuit onze bedrijven trots op zijn.”

Kilometer dijk
Beide aannemers gebruiken een grofzandbarrière om het pipingprobleem op te lossen. Dit is een snelle en duurzame methode. Het is voor het eerst dat deze techniek wordt gebruikt in een dijkversterkingsproject.

Het principe van de grofzandbarrière is dat op de overgang van de - ook onder de dijk doorlopende - kleilaag en de zandondergrond een sleuf met grof zand wordt aangebracht die het oorspronkelijke, fijnere zand vervangt. Het grove zand werkt als een filter dat het water doorlaat en de zandkorrels op hun plaats houdt.

Veldexcursie 
De projectmanager en technisch manager geven iedere woensdag van 13.30-14.30 uur op de dijk uitleg over het project. Aanmelden voor een veldexcursie kan via Gameren@wsrl.nl

Meer info op www.wsrl.nl/Gameren. De aannemers zijn naar verwachting tot november aan het werk. 

Foto Waterschap

Zie ook:

Lees meer over:

waterschap Gameren
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Bommelerwaard.Net? Stuur even een verzoekje.