maandag 15 april 2024

Alles over de Bommelerwaard

Een gastles wordt gecombineerd met een excursie

Waterschap organiseert excursies voor schoolkids

13 februari 2024 (door BommelerwaardNet)

REGIO - Waterschap Rivierenland deelt graag kennis met iedereen die weten wil wat men doet en wat er zich in het gebied van het waterschap afspeelt.

Om die reden organiseren de waterschappers onder meer excursies en gastlessen voor scholen in het rivierengebied. Het Waterschap legt uit: ‘Wij vinden het belangrijk dat de jongste inwoners in ons gebied zich bewust zijn van wat er allemaal gebeurt op en rond de dijken. En wat een waterschap zoal doet. Dat is meer dan de meeste mensen weten. Die kennis delen we graag op alle scholen in ons gebied.’

Dijkexpeditie
Een voorbeeld is de gastles voor groep 7/8 met de excursie 'Dijkexpeditie'. Met deze expeditie gaat het waterschap in op het belang van veilige dijken. De les start met een inleidend verhaal in de klas en daarna gaan de leerlingen een dijkinspectie uitvoeren op een nabijgelegen dijk.

Aanmelden
Iedere middelbare of basisschool kan zich gratis aanmelden voor een van de vele gastlessen, excursies of lespakketten. Als een school hier interesse in heeft, dan is onder deze link meer informatie vinden.

Foto Waterschap Rivierenland.

Lees meer over:

Bommelerwaard Altena
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Bommelerwaard.Net? Stuur even een berichtje.