donderdag 6 mei 2021

Alles over De Bommelerwaard

Ruimte voor glastuinbouw spant met woningbouw.

VVD Zaltbommel wil vaart maken met herstructurering glastuinbouw

26 april 2021 (door de redactie)

ZALTBOMMEL - De kassengebieden in Zaltbommel zijn praktisch vol en in de herstructurering lijkt weinig beweging meer te bevatten Dat in samenhang met nooodzakelijke woningbouw en vragen vanuit de sector, is voor VVD Zaltbommel de aanleiding een aantal extra vragen te stellen aan het college van de gemeente Zaltbommel.

De glastuinbouw en paddenstoelenteelt zijn niet weg te denken uit de Bommelerwaard. Deze tuinbouwbedrijven zijn belangrijk voor de regionale economie. Het Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard (PHTB), opgericht door de provincie Gelderland, de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel en het waterschap Rivierenland, heeft een complexe opgave. Door het herinrichten van de Bommelerwaard willen partijen namelijk de economische kansen van tuinbouwbedrijven vergroten en tegelijkertijd zorgen voor een goede landschappelijke inpassing ervan en rekening houden met de leefbaarheid in het gebied. Hierbij gaat  het met name om de verkeersveiligheid.

Woningbouw
Het is helder dat de glastuinbouwsector op termijn meer ruimte nodig heeft. Dat staat dan weer op gespannen voet met grootschalige nieuwbouw op Zaltbommels grondgebied. Ruimte is er enkel als het tot een herschikking komt. VVD Zaltbommel is van mening dat inpassing van de kwekerijen alleen kan slagen samen mét de ondernemers. Wat de fractie betreft is de kwestie urgent om voor de toekomst te kunnen voldoen aan de uitbreidingsbehoefte van de glastuinbouwsector in de Bommelerwaard. Een overlegorgaan waarin de tuinders deelnemen, acht men voor een goede uitvoering van de plannen dan ook noodzakelijk. 

In kaart
VVD Zaltbommel wil daarom de mogelijke locaties van tuinbouwgrond binnen het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en aanpalende gebieden in kaart brengen om zodoende (nieuwe) tuinbouwclusters te kunnen herstructuren en eventueel te verplaatsen.

Foto archief ter illustratie.

Zie ook:

Lees meer over:

woningbouw kassen
Deel dit bericht met je vrienden!