donderdag 22 februari 2024

Alles over de Bommelerwaard

Er wordt ook een snelheidsdisplay geplaatst.

Verkeersveiligheid Delwijnsestraat wordt verbeterd

20 februari 2021 (door BommelerwaardNet)

KERKWIJK - DELWIJNEN: De gemeente gaat een aantal maatregelen treffen om de verkeersveiligheid verder te verbeteren op de Delwijnsestraaf tussen Kerkwijk en Delwijnen.

De aanleiding waren voertuigen die stelselmatig te hard rijden in de Delwijnsestraat. Daarnaast vallen de verkeerszuilen bij twee aanwezige wegversmallingen in de straat te weinig op.

Eerdere maatregelen
In 2012 werden al snelheidsremmende maatregelen in de Delwijnsestraat aangebracht tussen de Walderweg en Gemeent. Zoals een plateau en meerdere wegversmallingen met diamantkoppalen. In 2019 stelde de raad geld beschikbaar voor aanvullende snelheidsremmende maatregelen in de Delwijnsestraat: de taluds van de plateaus werden steiler gemaakt en kwamen er twee plateaus en een extra wegversmalling.

Het college informeert de raad: 'Als de Maas-Waalweg wordt doorgetrokken, zal dit tot gevolg hebben dat er minder (vracht-)verkeer over de Delwijnsestraat gaat.' Tevens is er een  Burgerinitiatief verkeersveiligheid Delwijnsestraat” in oprichting dat gaat over de verkeersveiligheid in deze straat. 'Onze gebiedscoördinator neemt contact op met de initiatiefnemers op om ze te informeren welke maatregelen wij op korte termijn alvast willen treffen.'

Consequenties
Om de weggebruikers extra te attenderen dat in de Delwijnsestraat buiten de bebouwde kom een snelheid van 60 km/h is toegestaan, komt tweemaal het cijfer 60 groot op het wegdek te staan, zichtbaar voor weggebruikers komend vanuit Delwijnen en Kerkwijk.

Snelheidscontroles
De politie zal snelheidscontroles uitvoeren met een lasergun. 'In het eerste kwartaal van 2021 plaatsen we een snelheidsdisplay. Hierdoor worden weggebruikers geattendeerd op de snelheid die ze rijden. De zwart met witte verkeerszuilen, bij de twee wegversmallingen ter hoogte van Delwijnsestraat 26 en 28, vervangen we door verkeerszuilen die beter reflecteren en meer opvalwaarde hebben.'

Foto archief ter illustratie
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Bommelerwaard.Net? Stuur even een berichtje.