zaterdag 19 juni 2021

Alles over de Bommelerwaard

Verbinding binnen- en buitengracht Stadswallen Zaltbommel hersteld

Verbinding binnen- en buitengracht Stadswallen Zaltbommel hersteld

7 juni 2021 (door BommelerwaardNet)

ZALTBOMMEL - De binnengracht bij de Gamersche Poort wordt aangepakt. De gemeente wil hiermee een belangrijk stuk van de historische binnengracht  en de verbinding met de omgeving en doorstroming herstellen. Het werk duurt van half juni tot eind juli.

De binnengracht is een essentieel onderdeel van de Stadswallen en het ecosysteem. Alleen is er op dit moment niet echt sprake van een ‘binnengracht’. Het water is namelijk in de loop van de vorige eeuw dichtgeslibd. Een deel van de gracht, de groenstrook achter het lage muurtje aan de Zandstraat, is in de jaren ’50 van de vorige eeuw zelfs gedempt en gebruikt als stortplaats. Dit gedeelte wordt nu gesaneerd. Wethouder Gijs van Leeuwen hierover: “Een goed functionerende binnengracht is van grote invloed op het floreren van het hele park.”  

 Werkzaamheden
Als eerste wordt het terrein afgezet. Er worden rijplaten gelegd en boombeschermers aangebracht. Daarna wordt het opschot dat in de gracht staat verwijderd (Wilgen, Populieren en Elzen). Blom Ecologie  begeleidt en adviseert de gemeente over hoe  ze de aanwezige flora en fauna kunnen beschermen. 

Stortplaats
Daarna kan het gedeelte gesaneerd worden. Dat betekent dat er tot 2 á 3 meter vervuilde grond wordt afgegraven en afgevoerd van de tijd dat de binnengracht als stortplaats is gebruikt. Omdat de gemeente wil zorgen dat de  profielen van de gracht intact blijven tijdens het werk is er archeologische begeleiding tijdens de sanering.

Kleilaag
Vervolgens komt er een kleilaag van één meter in. Hiermee wordt de bodem van de gracht goed afgedicht en blijft het water in de gracht staan. De verbinding met het water wordt onder de kabels, leidingen en riolering van de binnenstad door gelegd. Daarna kan het water weer mooi doorstromen. De gemeente beperkt de sanering tot het deel waar het water doorheen stroomt. De eikenlaan op de wal blijft staan.

Zandstraat open
Het verkeer voor de Zandstraat heeft geen hinder van deze werkzaamheden. Het werkverkeer zal gebruikmaken van de toegang tot de Stadswallen vanaf de Steenweg. De wandelpaden naar de Stadswallen vanaf de Zandstraat kunnen door deze werkzaamheden tijdelijk niet worden gebruikt. Het gehele terrein van de sanering wordt afgesloten.

De Stadswallen
De komende jaren restaureert de gemeente de zeven bolwerken die rondom de stad Zaltbommel liggen. Samen vormen zij de Stadswallen van Zaltbommel. De binnengracht is hier een onderdeel van. Stadsarchitect François de Virieu transformeerde de vestingwerken van Zaltbommel vanaf 1834 tot een groen landschapspark. De komende jaren worden de stadswallen weer zoals De Virieu het ontwierp. Het is een ambitieus project dat jaren in beslag neemt. Het Rijk wees de Zaltbommelse stadswallen (het geheel van de vestingwerken, wallen, grachten en park) aan als Rijksmonument.

Foto Bommelerwaard.net

Zie ook:

Lees meer over:

Stadswallen
Deel dit bericht met je vrienden!