donderdag 22 februari 2024

Alles over de Bommelerwaard

D66 volgt de situatie rond ‘de grote gebouwen’ al jaren.

Wonen er toch arbeidsmigranten aan de Slijkwellsestraat?

3 mei 2023 (door BommelerwaardNet)

WELL - D66 Maasdriel klimt in de pen en bevraagt het college of er op het adres Slijkwellsestraat 20d, 5325 KB in Well dan toch arbeidsmigranten gehuisvest zijn. De partij volgt 'de kwestie al jaren'. Eerder werd verzekerd dat op de locatie geen bewoning zou (gaan) plaatsvinden. Maar 'geluiden uit de omgeving' vertellen iets anders.

Tom van Engelen (D66 Maasdriel) stelt dat we in Nederland in tijden leven waarin vertrouwen in de overheid bij inwoners op een dieptepunt is aangekomen. De D66-voorman schrijft in zijn inleiding op de collegevragen dat het bestuur van ons land vastgelegd is in wetten, regels en procedures. 'Daaraan houdt iedereen zich. Zo bevorderen we gewenst gedrag en geven we aan wat er moet gebeuren als ongewenst gedrag zich voordoet. Zonder wetten kan een samenleving niet functioneren. Dan zou het recht van de sterkste en de brutaalste gelden.'

Gemeentelijke informatie
De aanleiding voor de vragen is de informatie die de partij aantrof in gemeentelijke communicatie: “Voor het onderstaande adres is een omgevingsvergunning aangevraagd: Slijkwellsestraat 20d, 5325 KB, Well. De aanvraag is ontvangen op 31 maart 2023 en heeft betrekking op een exploitatievergunning voor het huisvesten van arbeidsmigranten.”

D66 Maasdriel vroeg de afgelopen twee jaar vaak aandacht voor het genoemde adres. De partij ontvangt 'uit de omgeving' ook zelf signalen van de situatie aldaar. Naar verluidt zouden er ruim vijftig mensen in de gebouwen wonen en ruim tachtig op het hele perceel.

Controles
Naar aanleiding van de vergunningaanvraag en de signalen gaat D66 er vanuit dat naar aanleiding van de illegale bewoning van het pand aan de Slijkwellsestraat 20d controles hebben plaatsgevonden. Graag wil men weten wat, waar en wanneer. Maar ook: 'Is de illegale bewoning bekend bij hulpdiensten, zodat bijvoorbeeld bij een uitruk van de brandweer niemand verrast wordt dat er tientallen mensen op locatie aanwezig zijn?'

De gemeente Maasdriel legde eerder dwangsommen op aan de eigenaar van de panden. Van Engelen wil weten wanneer deze zijn opgelegd, hoeveel en om welke (ook betaalde) bedragen het gaat.

Maasdrielse mantra
De fractie noemt de vergunningaanvraag voor het genoemde adres 'een zorgwekkende gebeurtenis'. Van Engelen: 'Mensen uit de omgeving, en D66, vrezen dat de weg is ingeslagen naar het aloude Maasdrielse mantra "eerst doen, achteraf vergiffenis vragen" en dat de situatie dus gelegaliseerd wordt.'

Een ander punt is de vraag of permanente bewoning volgens het vigerende bestemmingsplan überhaupt is toegestaan. 'Zorgen locatie en aanvraag met het oog op het bestemmingsplan een verschil tussen een collegebesluit en een raadsbesluit? Met andere woorden, komt de aanvraag langs de raad en zo niet, waarom niet?'

Reputatie
D66 Maasdriel zou willen afrekenen met de 'hardnekkige Maasdrielse reputatie' dat ‘het recht van de sterkste en de brutaalste’ geldt, maar dat iedereen zich aan de regels moet houden. 'Daarmee is het achteraf legaliseren van de willens en wetens gecreëerde situatie aan de Slijkwellsestraat onder geen beding een optie.'

De partij wil, gezien de vergunningaanvraag, 'met gezwinde spoed' antwoord op de gestelde vragen.

Foto Bommelerwaard.Net

Zie ook:

Lees meer over:

Maasdriel arbeidsmigranten Well
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Bommelerwaard.Net? Stuur even een berichtje.