donderdag 22 februari 2024

Alles over de Bommelerwaard

D66 vraagt zich af of er sprake is van een 'ingecalculeerd risico'.

Toch arbeidsmigranten aan Slijkwellsestraat en die verblijven er illegaal

7 juni 2023 (door BommelerwaardNet)

WELL - De gemeente Maasdriel constateerde bij controles dat in Slijkwell tien units staan waarin elk zes slaapplaatsen zijn gerealiseerd. Van de tien zijn zeven units in gebruik. De overige panden op het perceel worden ook door meerdere personen bewoond. In totaal bevinden zich op het perceel, volgens de laatste gemeentelijke telling, 64 personen. 'Ilegaal', zo stelt de gemeente Maasdriel die inmiddels ook een dwangsom oplegde van 30.000 euro.

D66 Maasdriel volgt de situatie in Slijkwell al enige tijd en klom eerder in de pen en vroeg het college of er op het adres Slijkwellsestraat 20d, 5325 KB in Well dan toch arbeidsmigranten gehuisvest zouden zijn. De antwoorden op die collegevragen zijn binnen. Kortgezegd: 'Ja, en dat mag niet. Dat is illegaal.'

Dwangsom
Op 16 maart 2023 besloot gemeente Maasdriel tot het opleggen van een zogeheten 'last onder dwangsom' aan de eigenaar van het perceel van 30.000 euro. De dwangsom is nog niet betaald.

De gemeente antwoordt op de vragen: 'De aanvraag voor een omgevingsvergunning vloeit voort uit het ingezette handhavingstraject. Er is niet voor niets een last onder dwangsom opgelegd waarin uiteen is gezet waarom huisvesting op deze locatie niet past in ons beleid. Met deze aanvraag "omgevingsvergunning voor het huisvesten van arbeidsmigranten" wordt door de exploitant gepoogd om (...) legalisatie te bewerkstelligen om zo het handhavingstraject te doen staken. Er valt echter pas te spreken van (...) legalisatie op het moment dat er sprake is van een kansrijke aanvraag. Daarvan is in deze situatie geen sprake.'

Controles
Van omwonenden kreeg de gemeente vrijwel direct na aanvang van bewoning verschillende meldingen (eerste melding 13 december 2022) en werd er een controle ingesteld. (21 december 2022). Vervolgens werd een zogeheten 'voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom' verstuurd op 16 januari 2023. Na het verstrijken van de gestelde termijn vond en er twee nieuwe controles plaats: 28 februari en op 13 maart 2023. De gemeente in de toelichting: 'Er zijn verschillende arbeidsmigranten geconstateerd. Het doel van deze controle is het onderzoeken wat de omvang is van de illegale bewoning, niet het vaststellen wie de gehuisveste personen zijn en of zij gerechtvaardigd in Nederland verblijven. Daarmee zou onze toezichthouder buiten zijn bevoegdheden treden. De bewoning is geregistreerd in het nachtregister en derhalve zichtbaar voor hulpdiensten.'

Brutaalste
D66 Maasdriel triggerde in dezen de gemeente met de vraag of men niet een 'unieke kans' zag om af te rekenen met de hardnekkige Maasdrielse reputatie dat ’het recht van de sterkste en de brutaalste’ geldt.' Moet niet iedereen zich aan de regels houden, en dat daarmee achteraf legaliseren van de willens en wetens gecreëerde situatie aan de Slijkwellsestraat onder geen beding een optie is?' vroeg de partij. Het college liet weten van mening te zijn dat de gestelde regels in hun bestemmingsplannen en beleid voor iedereen gelden en dat wordt opgetreden tegen overtredingen. 'Dat geldt dus ook in onderhavige situatie.'

Ingecalculeerd risico
De D66-fractie is blij met de antwoorden, maar plaatste toch een dikke kanttekening in de vorm van een rekensom. 'Zoals gesteld wonen er ruim 60 mensen illegaal op het perceel. Stel dat al deze mensen 500 euro in de maand betalen, dan zou binnen 1 jaar de dwangsom al gecompenseerd zijn. Geen idee wat de huur per persoon is, zou het misschien iets meer zijn? Het handhavingstraject boezemt op deze manier waarschijnlijk geen angst in maar is naar verwachting een ingecalculeerd risico.'

Kansrijk
Hoe het ook zij, het College stelt duidelijk dat bewoning niet mag volgens het bestemmingsplan, en dat een aanvraag dus niet kansrijk is en wordt afgekeurd. Fractievoorzitter Tom van Engelen reageert: 'Wat zou ik graag zien dat de exploitant ten halve keert in plaats van ten hele te dwalen. Het concept van huisvesting zoals het is in Slijkwell maar zoals bijvoorbeeld veel beter op de Kromme Nol (Wijk en Aalburg - red.) verrijst, kan namelijk wél kansrijk worden als dé oplossing voor huisvesting van internationale arbeidskrachten. Dan wil je als ondernemer toch aan de goede kant van de tafel zitten?'

Foto Bommelerwaard.Net

Zie ook:

Lees meer over:

Well
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Bommelerwaard.Net? Stuur even een berichtje.