zaterdag 28 mei 2022

Alles over de Bommelerwaard

Particuliere grondeigenaren kunnen helpen …

Speciale hagen of kruidenranden helpen akkervogels

15 januari 2022 (door BommelerwaardNet)

BOMMELERWAARD - Wie als particuliere grondbezitter in de Bommelerwaard akkervogels zoals patrijsen wil helpen met hagen en kruidenranden is van harte uitgenodigd. De akkervogelwerkgroep van de Natuurwacht Bommelerwaard en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) organiseert dit voorjaar een beplantingsactie. Bewoners in het buitengebied van de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel met een stukje grond kunnen nu speciale patrijzenhagen of een kruidenrand aanleggen.

Wie kent nog het geluid van de veldleeuwerik? Heeft u wel eens een patrijs gezien? 'Het rood van de kneu zien we steeds minder vaak. Deze akkervogels zijn er nog wel, maar ze hebben het moeilijk. Het verdwijnen van kleine landschapselementen en het gebrek aan wintervoedsel spelen hierbij een belangrijke rol', aldus de Natuurwacht.

Versterken leefgebied
Samen met bewoners willen de akkervogelwerkgroep van de Natuurwacht Bommelerwaard, gemeente Zaltbommel, gemeente Maasdriel en SLG aan de slag om erven in het buitengebied van de Bommelerwaard te voorzien van speciale patrijzenhagen en kruidenrijke randen. Een patrijzenhaag bestaat uit struiken met doorns en bessen waarbij de takken als een paraplu boven de grond hangen en hiermee dekking en een broedplek bieden aan patrijzen. Deelnemers aan het beplantingsproject krijgen subsidie, advies en ondersteuning om op hun erf of perceel een patrijzenhaag en kruidenrand te realiseren.

Voor deze voorjaarsactie is een beperkt aantal plekken beschikbaar. Na aanmelding wordt de geschiktheid van de locatie beoordeeld.

Natuurwacht Bommelerwaard
De werkzaamheden van de akkervogelwerkgroep vinden plaats onder de vleugels van de Natuurwacht Bommelerwaard. De vrijwilligers van de Natuurwacht zetten zich al 45 jaar in om de natuur in de Bommelerwaard te behouden en te versterken.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel en de provincie Gelderland.

Lees meer over:

Bommelerwaard
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Bommelerwaard.Net? Stuur even een verzoekje.