donderdag 22 februari 2024

Alles over de Bommelerwaard

'Toeval bestaat niet in politiek-bestuurlijke processen.’

PvdA/GroenLinks klimt in de pen over het geitendossier

6 maart 2021 (door BommelerwaardNet)

MAASDRIEL - PvdA-GroenLinks voelt zich dubbel  'verrast' inzake het 'geitendossier' op twee locaties tussen Rossum en Hurwenen. De partij klom in de pen en stelt een aantal kritische vragen aan het college van B&W.

De eerste verrassing was het moment toen de fractie geïnformeerd werd over de openbaarmaking van de registratiegegevens van de locaties Molenstraat 37 en H.C. de Jonghweg 12.

Daarna volgde een raadsinformatiebrief ondertekend door wethouder De Vries. Deze liet hierin weten dat men 'in het gemeentehuis onaangenaam verrast is' dat op de locatie Molenstraat 37 meer geiten gehouden worden dan de Omgevingsvergunning toestaat en dat er meer ammoniakuitstoot is dan door de provincie in de Nb-wetvergunning is vergund.

De fractie meent: 'Toeval bestaat niet in politiek-bestuurlijke processen. Het college gaf op 14 februari 2019 informatie aan de gemeenteraad over de aantallen geiten op de locaties Molenstraat 37 en H. C. de Jonghweg 12 en concludeerde: "Omdat de geuremissie, de ammoniakuitstoot en de hoeveelheden voer en mest (evenredig) samenhangen met het aantal geiten, voldoet de actuele situatie ook voor deze aspecten aan de vergunde normen.”'

Onjuiste cijfers
De fractie wil dan ook weten waarom de raad drie dagen na het openbaar worden van de registratie geïnformeerd werd over de reeds een aantal weken eerder (tijdens controles) gedane constatering dat er meer geiten dan toegestaan aanwezig zijn op Molenstraat 37. De partij meent dat er onjuiste informatie is verstrekt door het college over de daadwerkelijke officiële dierregistratiecijfers voor de locaties Molenstraat en H.C. de Jonghweg, alsmede onjuiste cijfers over geuremissie, ammoniakuitstoot en de hoeveelheden voer en mest.

Onderhandelingen
PvdA-GroenLinks stelt verder dat de onderhandelingen met de geitenhouderij in feite onderhandelingen waren over legalisatie van een verborgen gehouden (vanaf begin 2015 meermaals voorkomende en sinds medio 2018 permanente) bedrijfsvoering die niet in overeenstemming is met de vergunningen: 'Zoals het met bijna elke ontwikkelstap van dit bedrijf gebeurd is. De geitenhouderij zelf bijvoorbeeld was al eerder gevestigd dan de IVH-bestemming in het bestemmingsplan buitengebied.'

Controles
De partij vraagt tot slot of het college nu bereid is om check en dubbelcheck te gaan uitvoeren met fysieke controles op de daadwerkelijke verblijfplaats van geiten geregistreerd op H.C. de Jonghweg 12 met deskundigen van NVWA en de Dierenbescherming. 'Dit omdat het niet aanwezig zijn van een melkinstallatie en het wel permanent aanwezig zijn van ca. 1800 of zelfs meer droogstaande geiten ouder dan 1 jaar een zéér onwaarschijnlijke situatie is voor een bedrijf met meer dan 7200 geiten ouder dan 1 jaar?'

Foto Archief ter illustratie

Zie ook:

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Bommelerwaard.Net? Stuur even een berichtje.