woensdag 24 juli 2024

Alles over de Bommelerwaard

Overvloedige voorjaarsregen doorkruist maaien dijken

21 juni 2024 (door Redactie)

REGIO - Het extreem natte voorjaar leidt tot aanpassingen in het maaien van dijken. Dat laat Waterschap Rivierenland weten. Door de natte ondergrond liep de eerste maaironde in het gefaseerd maaibeheer grote vertraging op. Voor een sterke dijk maait het waterschap dit keer sommige trajecten bij uitzondering in één keer.

Vanwege de biodiversiteit maait Waterschap Rivierenland maait dijken gefaseerd. 'We maaien gewoonlijk een deel van de begroeiing vroeg, in mei, om laatbloeiers een kans te geven. De rest volgt later in juni. Zo is er altijd plek voor flora en fauna om te bloeien en te schuilen.'

De overvloedige regen dit voorjaar belemmerde het vroeg maaien van dijken. Op natte hellingen is het moeilijk om te maaien en maaisel te ruimen. Ook is er grote kans op schade aan de grasmat, de eerste bescherming van de dijk. Op sommige dijken lukte het om vroeg te maaien, op andere niet.

Sterke dijk
'We kunnen het maaien niet meer uitstellen. Door het groeizame weer staan de dijken nu vol met begroeiing. We moeten nu maaien om te voorkomen dat het plat gaat liggen. Ligt begroeiing plat, dan kunnen we niet goed maaien, gaat gewas rotten en ontstaan gaten in de grasmat. De vroege en late maaironde kruipen dus naar elkaar toe. Een aantal dijken maaien we bij uitzondering voor de zomer in één keer.'

Het waterschap doet dit omdat men ook op lange termijn een gezonde en sterke grasbekleding wil hebben.

Lees meer over:

waterschap Bommelerwaard Altena
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Bommelerwaard.Net? Stuur even een berichtje.