dinsdag 7 december 2021

Alles over de Bommelerwaard

Ook het regelen van een taalcoach is een taak van de vrijwilligers.

Opvang en begeleiding statushouders in gevaar als vrijwilligers Vluchtelingenwerk stoppen

22 oktober 2021 (door BommelerwaardNet)

BOMMELERWAARD - Een groep van ruim 30 vrijwilligers van Vluchtelingenwerk Bommelerwaard maakt zich ernstig zorgen over de opvang en begeleiding van statushouders in de gemeente Maasdriel en Zaltbommel. De vrijwilligers stuurden daarom een brandbrief naar de colleges: ‘Vluchtelingenwerk moet vluchtelingen blijven begeleiden zoals dat nu gebeurt.’ 

Vluchtelingenwerk Bommelerwaard zou bij de komst van nieuwe statushouders niet meer of nog slechts kort betrokken worden bij de opvang. Zo klinken althans de signalen. Vluchtelingenwerk heeft niet ingeschreven op de aanbestedingen voor de inburgering van vluchtelingen. Volgend jaar komen mogelijk weer 60 tot 70 nieuwe vluchtelingen naar Zaltbommel en Maasdriel. ‘Mensen die allemaal vele tientallen uren begeleiding vragen. Wel fijn als daar goede en ervaren vrijwilligers beschikbaar voor zijn.’

Ineffectief
De opvang kent meerdere fases die samen één geheel vormen. Van praktische, eerste opvang tot permanente huisvesting, en van het regelen van verzekeringen, scholing en tot nog heel veel meer. De vrijwilligers schrijven: ‘Het verdelen van de verschillende fases over verschillende organisaties lijkt ons bijzonder ineffectief doordat er veel kennis verloren gaat over de situatie waarin een vluchteling verkeert. Het vertrouwen, dat is opgebouwd bij vluchtelingen, gaat bij overgang naar een andere organisatie (groten)deels verloren.’

Vertrouwensband
In alle fases is het goed leren kennen van de vluchteling en zijn situatie belangrijk. Ze hebben nog geen netwerk en moeten voor elke (kleine) vraag terugvallen op hun begeleiders. ‘Pas als er een vertrouwensband is opgebouwd kunnen voorkomende medische en psychische problemen onderkend worden en kan doorverwezen worden naar professionele hulpverleners. Veel tijd kost het om mensen te begeleiden die in schulden of andere problemen (dreigen te) raken.’

Naast individuele maatschappelijke begeleiding geven de vrijwilligers ook cursussen en is men bedreven in het overwinnen van taalbarrières en overbruggen van cultuurverschillen.

Stoppen
De groep schrijft: ‘Als vrijwilligers kunnen wij dit tijdsintensieve werk alleen doen met behulp van gerichte scholing en training en deskundige begeleiding van Vluchtelingenwerk. Wij stoppen met ons vrijwilligerswerk als de deskundigheid, ervaring en betrokkenheid van Vluchtelingenwerk wegvalt.’ Immers alleen deze organisatie bezit de kennis en ervaring en heeft beroepskrachten die vrijwilligers de basis bieden die nodig is voor de veelheid van taken. Zo stelt men.

Budget
Als vrijwilligers wegvallen zullen meer beroepskrachten moeten worden ingeschakeld. De grote vraag is of daar voldoende budget voor is. Door onvoldoende begeleiding zal de integratie van vluchtelingen veel langzamer verlopen en groeit de problemen rond schuldenproblematiek, zo is de verwachting. ‘Dit leidt weer tot een hoop schade voor de Nederlandse maatschappij en jarenlange afhankelijkheid van een uitkering. De schade die wordt berokkend aan de individuele, kwetsbare vluchteling is nog erger.’ 

Update
Samen Sterk Maasdriel heeft inmiddels aan het college vragen gesteld over de situatie. De partij maakt zich zorgen over het mogelijk verliezen van de vrijwilligers. SSM reageert hiermee op berichten dat Vluchtelingenwerk niet ingeschreven heeft op de aanbestedingen voor de inburgering van vluchtelingen. Dit houdt in dat vluchtelingenwerk per 1 januari na 30 jaar helemaal geen partij meer is bij de Inburgering van statushouders in de Bommelerwaard. Maar ook in Rivierenland.

Foto - archief ter illustratie.

Lees meer over:

Bommelerwaard vluchtelingen
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Bommelerwaard.Net? Stuur even een verzoekje.