zaterdag 24 september 2022

Alles over de Bommelerwaard

‘Wees zuinig met water…’

Ook de regio kampt met droogte en laagwater

3 augustus 2022 (door BommelerwaardNet)

REGIO - Het is droog en warm. Ook in het rivierengebied. Waterschap Rivierenland neemt in het verzorgingsgebied verschillende maatregelen om de gevolgen van droogte tegen te gaan. De oproep vooral zuinig om te gaan met water is er één van. 

Ook in Altena en de Bommelerwaard is het droog. Er worden hier evenwel nog geen specifieke maatregelen getroffen. Elders worden pompen ingezet, draaien gemalen voor watertoevoer en zijn er dijkinspecties. Bij droogte kan het nodig zijn om dijken en kades te inspecteren. Dit geldt vooral voor kades die gemaakt zijn met veengrond. Deze zijn kwetsbaarder bij droogte.

Bewust
In vijf jaar tijd is dit, na een zeldzaam hoogwater vorig jaar, de vierde droge zomer. De droogte houdt voorlopig aan. De vraag naar water blijft groot. Bij de droogte en de laagstaande rivieren is voldoende water niet vanzelfsprekend. Het Waterschap doet een oproep: ‘We vragen iedereen om bewust met water om te gaan. Als waterschap doen we er alles aan om sloten en vaarten op peil te houden. Maar we zien dat sloten op bepaalde plekken in het rivierengebied droogvallen. Het is groeizaam weer, planten kunnen de doorstroming in sloten en vaarten belemmeren. Daarom maaien we volop, vooral op knelpunten.’

Blauwalg en botulisme
Doordat het water opwarmt, kunnen algen gaan groeien en vissen of watervogels overlijden. Het Waterschap vraagt om locaties met blauwalg en botulisme te melden via telefoon 0344 – 64 90 90. Meldingen zijn al gemaakt voor deze locaties.

Foto archief ter illustratie.

Lees meer over:

Bommelerwaard Altena
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Bommelerwaard.Net? Stuur even een verzoekje.