woensdag 30 september 2020

Alles over De Bommelerwaard

‘Vindt u dat u voldoende sociale contacten heeft?’

Onderzoek naar welzijn inwoners Bommelerwaard

12 augustus 2020 (door de redactie)

BOMMELERWAARD - De gemeenten Maasdriel en Zaltbommel onderzoeken het welzijn van inwoners. Beide gemeenten vinden het belangrijk dat inwoners zich prettig, gelukkig en gezond voelen, voldoende sociale contacten hebben en weten bij wie ze terecht kunnen als het even minder goed met ze gaat. Iedereen kan meedoen door een vragenlijst in te vullen.

Prettige samenleving
Wethouders Anita Sørensen (Maasdriel) en Adrie Bragt (Zaltbommel) hopen dat veel mensen mee willen doen aan het onderzoek. Wethouder Bragt: "De uitkomsten van het onderzoek gebruiken wij om nog beter samen te werken met maatschappelijke partners in de gemeenten aan een fijne samenleving voor iedereen. De inbreng van onze inwoners is daarbij onmisbaar!"

Vragen
In het onderzoek worden vragen gesteld ondermeer over hoe mensen hun leven ervaren, sociale contacten onderhouden en hulp bieden of ontvangen. De uitkomsten van het onderzoek laten zien wat er op het gebied van welzijn al goed gaat, maar ook wat er beter kan. De gemeenten gebruiken deze informatie om welzijnsbeleid te maken. Hier staat in hoe zij samen met maatschappelijke partners zoals welzijnsorganisaties in de gemeenten werken aan een samenleving waarin iedereen mee kan doen.

Maatschappelijke partners
De gemeenten voeren een apart onderzoek uit onder hun maatschappelijke partners (verenigingen, religieuze instellingen en dorpsraden). Doel hiervan is meer inzicht krijgen in hoe deze organisaties bijdragen aan het welzijn van inwoners en de behoefte van deze organisaties aan ondersteuning. De maatschappelijke partners krijgen deze vragenlijst per e-mail van de gemeenten.

Anoniem meedoen
TOPonderzoek, het bureau dat het onderzoek voor de gemeenten uitvoert, houdt zich strikt aan de Gedragscode voor onderzoek en statistiek. Dat betekent dat deelnemers anoniem blijven en dat het bureau strikt vertrouwelijk omgaat met de antwoorden.

De vragenlijst is tot en met 6-9 in te vullen via enquete.toponderzoek.com/welzijnindebommelerwaard. Het invullen kost ongeveer 10 minuten. Voor wie de vragenlijst liever niet digitaal invult, liggen er papieren exemplaren in de gemeentehuizen en bibliotheeklocaties.
 

Foto archief ter illustratie.

Lees meer over:

onderzoek samenleving
Deel dit bericht met je vrienden!