dinsdag 28 november 2023

Alles over de Bommelerwaard

Onderzoek naar beëindiging of verplaatsing zandbedrijven Kerkdriel 

17 november 2022 (door BommelerwaardNet)

KERKDRIEL - Veel inwoners zijn voorstander van het  beëindigen of verplaatsen van de zandbedrijven aan de Zandmeren in Kerkdriel. Onderzoek moet nu gaan uitwijzen of een van die opties mogelijk zou zijn.

Wethouder Peter de Vries tekende daarom namens de gemeente een intentieovereenkomst met Maasfront Kerkdriel B.V. Partijen hebben afgesproken dat er een haalbaarheidsonderzoek komt naar de mogelijkheden van zandwinning nabij de Zandmeren, woningbouw in het rivierfront Kerkdriel en beëindiging of verplaatsing van de zandbedrijven.

Aantrekkelijk gebied
De gemeenteraad stelde in oktober 2020 het Masterplan Maas vast. Dat plan beschrijft onder meer de kansen voor de gebieden aan de Maas, de ontwikkeling van een rivierfront Kerkdriel en de beëindiging of verplaatsing van de zandbedrijven. Die projecten moeten ertoe leiden dat er een aantrekkelijk gebied ontstaat waar mensen willen recreëren en wonen.  

Kansen
De Vries is blij over deze stap vooruit in een langlopend dossier: 'Er liggen uit de periode 2005-2010 al plannen om aan de slag te gaan in dit gebied. Plannen die niet uitvoerbaar bleken destijds. Eerder hebben we de handschoen opnieuw opgepakt en nu gaan we stappen zetten. Het beëindigen of verplaatsen van de zandbedrijven biedt enorm veel kansen. Denk maar eens aan al het zware verkeer dat niet meer door de Paterstraat hoeft en de toekomstige Zuidelijke Ontsluitingsroute. Ook ontstaat er ruimte voor woningbouw op een unieke locatie en zal het recreatiegebied een opwaardering krijgen. Daar zullen ook de lokale ondernemers van profiteren.'

Onderzoek
Verschillende partijen zijn bij het project betrokken, waaronder Rijkswaterstaat, waterschap, provincie en grondeigenaren. Ook zijn er nog veel vragen waar een antwoord op moet komen voordat verdere besluitvorming mogelijk is. Zo is bijvoorbeeld woningbouw in het rivierfront pas mogelijk als zandwinning heeft gezorgd voor voldoende waterstandsdaling en als zeker is dat de zandbedrijven stoppen of kunnen worden verplaatst.

Altenatieve lokatie
Daarom wordt nu eerst een onderzoek gedaan naar de haalbaarheid. Het ondersoek richt zich op twee locaties: het gebied van de Zandmeren (waarbij het rivierfront ligt tussen De Steigerboom en de Zandmeren en zandwinning langs de Maas plaatsvindt) en een locatie in Hedel tussen de Oude Rijksweg / Treurenburg en de spoorbrug als alternatieve locatie voor de zandbedrijven.

Bij het onderzoek worden omwonenden en belanghebbenden betrokken. Het onderzoek zal naar verwachting zes maanden duren.

Foto Gemeente Maasdriel.

Zie ook:

Lees meer over:

Kerkdriel
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Bommelerwaard.Net? Stuur even een berichtje.