zaterdag 22 juni 2024

Alles over de Bommelerwaard

Het park levert een belangrijke bijdrage aan de energietransitie van Maasdriel.

Maasdriel zet belangrijke stappen voor realisatie windpark

17 juni 2020 (door BommelerwaardNet)

MAASDRIEL - Het college van B en W van de gemeente Maasdriel nam een besluit over de zogeheten ‘vormvrije MER-beoordeling’ van Burgerwindpark A2 Lage Rooijen en het participatieplan, opgesteld door Coöperatie Bommelerwaar en Green Trust. De plannen omvatten de aanleg van een windpark, met drie windturbines, dat energie moet gaan leveren aan ongeveer 10.000 huishoudens. Het park levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de energietransitie van gemeente Maasdriel.

Inmiddels werd onderzocht wat de (mogelijke) milieueffecten van het windpark zijn. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld externe veiligheid, geluid en slagschaduw. Het onderzoek concludeert dat er geen 'significante' milieueffecten te verwachten zijn. Het college heeft een en ander laten beoordelen door de Omgevingsdienst Rivierenland. Deze deelt de conclusies uit de opgestelde notitie. Het resultaat van deze vormvrije MER-beoordeling is nu onderdeel van de aanvraag van de omgevingsvergunning en het bestemmingsplan.

Participatie
Ook het participatieplan, opgesteld door de initiatiefnemers, is beoordeeld door het college. Dit betekent ondermeer dat de inwoners van Maasdriel (en de Bommelerwaard) op verschillende manieren in de gelegenheid worden gesteld om profijt te hebben van het windpark. Wethouder Erik van Hoften: “De gemeente vindt het zeer belangrijk dat de initiatiefnemers een zorgvuldig participatieproces hanteren zodat het project lokaal gedragen wordt. We zijn van mening dat dit plan een goede bijdrage levert aan betekenisvolle participatie. Daarnaast zien we de meerwaarde van de klankbordgroep die is samengesteld. Deze groep denkt en adviseert mee gedurende het gehele traject.”

Informatiebijeenkomst
De gemeente Maasdriel en de initiatiefnemer leggen nu de laatste hand aan de documenten die nodig zijn om het bestemmingsplan en de vergunningen rond te krijgen. Op woensdag 8 juli is er een informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst worden geïnteresseerden en omwonenden bijgepraat over het proces en de technische aspecten van het windpark. Ook is er ruimte voor dialoog.

Foto archieffoto ter illustratie.

Lees meer over:

duurzaamheid
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Bommelerwaard.Net? Stuur even een berichtje.