woensdag 24 juli 2024

Alles over de Bommelerwaard

Koninklijke onderscheiding voor prof.mr.dr. Johan Legemaate

21 juni 2024 (door BommelerwaardNet)

ZALTBOMMEL - Burgemeester Van Maaren reikte vrijdag (21-6) in de Aula van de Universiteit van Amsterdam (Oude Lutherse Kerk) een Koninklijke onderscheiding uit aan Johan Legemaate uit Zaltbommel. Dit was ter gelegenheid van zijn afscheidsrede wegens pensionering.

Legemaate ontvangt zijn Koninklijke onderscheiding - Officier in de Orde van Oranje Nassau - vanwege zijn grote verdiensten op het terrein van het gezondheidsrecht. Hij heeft zich gedurende zijn gehele loopbaan bovenmatig ingezet voor het wetenschappelijk vakgebied van het gezondheidsrecht en de beoefening van het rechtsgebied in de medische en rechtspraktijk. Dit heeft hij niet alleen gedaan binnen zijn betaalde functie, maar ook onbezoldigd.

Legemaate onderscheidt zich van zijn vakgenoten, niet alleen vanwege zijn brede beoefening van het gezondheidsrecht, maar ook vanwege zijn omvangrijke bijdrage aan onderzoek naar het functioneren van wetten op het terrein van de gezondheidszorg (‘wetsevaluatie’).

Zijn publicaties bestrijken vrijwel het hele vakgebied. Dat is vandaag de dag vanwege vergaande specialisering, die zich ook op het terrein van het gezondheidsrecht heeft voorgedaan, uitzonderlijk. Zijn grote kennis van dit rechtsgebied heeft hij op inspirerende wijze overgebracht aan vele generaties gezondheidsjuristen en zorgverleners.

Op het terrein van de wetsevaluatie leverde de decorandus een essentiële bijdrage aan het vertalen van onderzoeksbevindingen naar heldere en werkbare aanbevelingen gericht aan de wetgever, de overheid, zorgverleners, beroepsverenigingen en maatschappelijke organisaties. Illustratief zijn de door hem uitgevoerde evaluaties binnen de psychiatrie, kwaliteit van zorg en euthanasie, onderzoeken waarvan de aanbevelingen zonder uitzondering een grote maatschappelijke impact hadden.

Een cruciale rol bij dit alles heeft gespeeld dat Legemaate als geen ander de verbinding kon leggen tussen de theorie van het gezondheidsrecht en de uitvoeringspraktijk.

Foto ter illustratie - Kanselarij

Lees meer over:

Zaltbommel
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Bommelerwaard.Net? Stuur even een berichtje.