zaterdag 28 mei 2022

Alles over de Bommelerwaard

Duurzaam en snel, nieuwe woningen. Dat is de afspraak.

Gemeenten willen afspraken voor snelle, duurzame woningvoorraad

10 januari 2022 (door BommelerwaardNet)

BOMMELERWAARD - Meer en vooral duurzame woningen. Die moeten er komen. Wethouders Erik van Hoften (Maasdriel) en Gijs van Leeuwen (Zaltbommel) ondertekenden samen de nieuwe prestatieafspraken. Ze deden dat met afgevaardigden van huurdersvereniging Bommelerwaard, bewonersraad De Kernen, woningstichting Maasdriel, woonstichting De Kernen en woningcorporatie Bazalt Wonen. Deze afspraken moeten spoedig leiden tot een gevarieerde en duurzame woningvoorraad, specifieke aandacht voor het thema ‘wonen en zorg’ en meer inzicht in de leefbaarheid binnen de dorpen en wijken. 
 
De gemeenten Maasdriel en Zaltbommel stelden afgelopen zomer de Woonvisie Bommelerwaard 2021 - 2025 vast. Deze visie vormt het vertrekpunt voor de nieuwe prestatieafspraken die partijen met elkaar hebben gemaakt. De prestatieafspraken bestaan uit twee onderdelen. Een raamovereenkomst 2022 tot en met 2025, die de afspraken over de samenwerking beschrijft. En de jaarafspraken 2022-2023, waarin concrete acties zijn benoemd.
 
Voldoende woningen
De afspraken moeten snel voldoende woningen voor de doelgroepen van de corporaties realiseren. Hiertoe wordt onder andere een taskforce woningbouw ingesteld. Ook zijn er afspraken gemaakt op het gebied van duurzaamheid en zorg in relatie tot wonen. Zo wordt er vooral ingezet op de maatregelen waar men achteraf geen spijt van krijgt (‘no regret’-maatregelen) en is er aandacht voor de behoefte aan doorstroommogelijkheden voor senioren en toegankelijke zorg.

Tot slot zetten partijen samen stappen die bijdragen aan de leefbaarheid binnen dorpen en wijken. Het stimuleren van ontmoetingen en het opstellen van leefbaarheidsagenda’s met de thema’s groen, schoon, heel en veilig behoren tot die stappen.

 

Foto archief ter illustratie.

Lees meer over:

Bommelerwaard
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Bommelerwaard.Net? Stuur even een verzoekje.