zaterdag 19 juni 2021

Alles over de Bommelerwaard

Gemeente Zaltbommel: “Veranderingen jeugdzorg mogen succesvolle werkwijze niet in de weg zitten”
De gemeente richt zich met de oproep tot de formateur.

Gemeente Zaltbommel: “Veranderingen jeugdzorg mogen succesvolle werkwijze niet in de weg zitten”

8 juni 2021 (door BommelerwaardNet)

ZALTBOMMEL - De gemeente Zaltbommel vindt het belangrijk dat er in het nieuwe regeerakkoord aandacht is voor de Jeugdwet maar heeft ook zorgen dat veranderingen in de Jeugdwet haar succesvolle werkwijze in de weg zit. Zaltbommel is namelijk één van de weinige gemeenten die het is gelukt om goede jeugdzorg te leveren binnen budget. Hierover stuurde ze een brief aan de formateur, als input voor het regeerakkoord.

Wethouder Adrie Bragt: “Als er iets verandert in de jeugdzorg is dat begrijpelijk. De roep om verandering is groot. Wij zijn trots dat wij, in tegenstelling tot veel andere gemeenten, de afgelopen jaren op een positieve manier uitvoering aan de Jeugdwet hebben gegeven én dit bereikt hebben binnen de gestelde financiële kaders. Wij vinden het belangrijk om onze werkwijze te kunnen voortzetten en anderen te inspireren met onze aanpak. Hierover gaan wij graag het gesprek aan met de formateur.”

Zorgen

De mogelijke veranderingen in de Jeugdzorg zijn voor Zaltbommel dus ook een zorg. Bragt: Zijn we straks nog in staat om onze werkwijze, gebaseerd op samenwerking en vertrouwen, nog zo uit te voeren en door te ontwikkelen? Zal er niet gekozen worden voor meer sturingsgerichte modellen die gefocust zijn op controle en minder ruimte biedt voor innovatie en professionaliteit?”

Zaltbommelse werkwijze

Zaltbommel heeft de omslag gemaakt naar een meer preventieve aanpak die inzet van zwaardere zorg voorkomt. Professionals krijgen de ruimte om hun vak uit te oefenen en om zorg te voorkomen, er wordt over en weer naar elkaar geluisterd en er is vertrouwen opgebouwd. Bragt: In Zaltbommel weten we met een gezamenlijke inspanning tussen de eerstelijns zorg in het wijkteam van Buurtzorg Jong, met onze zorgaanbieders, het welzijnswerk, onderwijsveld en huisartsen samen de juiste keuzes te maken. Wij zijn trots op dit resultaat en de samenwerking.”

De Zaltbommelse werkwijze wordt onder meer uiteen gezet in het onderzoek ‘Eigenwijs transformeren’ waarin een profielschets gegeven wordt van vijf gemeenten die een dergelijk resultaat behaalden. Dit rapport werd in opdracht van het ministerie van VWS gemaakt.

Inspiratie

Bragt: “De Zaltbommelse werkwijze betreffende de Jeugdwet is wellicht niet één-op-één in iedere gemeente over te nemen, maar bevat in opzet en eenvoud veel elementen die breed toepasbaar zijn. Onze ervaringen kunnen van wezenlijk belang zijn voor de keuzes die door het nieuw te vormen kabinet gemaakt moeten worden.”

Foto redactie Bommelerwaard.neti

Lees meer over:

jeugdzorg
Deel dit bericht met je vrienden!