dinsdag 28 november 2023

Alles over de Bommelerwaard

De wethouder reageert ongemeen scherp.

Gemeente verbolgen over 'overtredingen' geitenfokkerij

1 maart 2021 (door BommelerwaardNet)

ROSSUM / HURWENEN: Tussen Rossum en Hurwenen zou een geitenhouderij moeten komen met 13.000 geiten. Sinds eind 2019 overlegt de gemeente Massdriel met de ondernemer dat te voorkomen. Eind 2020 lag er en concreet voorstel van de gemeente waarin men tegemoet kwam aan de eisen en wensen van de geitenhouder. Deze zou op zijn beurt het aantal geiten doen verminderen naar 5.500. Daarmee was de kous evenwel niet af.

De geitenhouder stuurde op 11 januari jl. evenwel een ingebrekestelling naar de gemeente wegens het niet tijdig beslissen op de bezwaren tegen de omgevingsvergunning voor de bouw van een geitenstal met 6.000 opfokgeiten aan de H.C. de Jonghweg. BenW was verbaasd en reageert in een schrijven aan de raad: 'De onderhandeling met de geitenhouder was er juist op gericht om de realisatie van deze stal te voorkomen. Deze ingebrekestelling wordt automatisch gevolgd door een dwangsom en inmiddels is er namens de geitenhouder ook beroep ingesteld bij de rechtbank Gelderland.' Deze is van mening dat nu een stal kan worden opgezet voor 13.000 geiten.

Minnelijke oplossing
Begin 2020 besloot de gemeente zich te richten op een minnelijke oplossing met de geitenhouder. Het college in een brief aan de raad: 'Nu wij moeten concluderen dat we op korte termijn niet tot die die wenselijke oplossing komen, zien wij ons genoodzaakt van koers te veranderen. Nu wij over moeten gaan tot het definitief verlenen van de diverse vergunningen, verleggen wij onze focus tegelijkertijd naar toezicht en handhaving. Strikte toezicht en handhaving moet eraan bijdragen dat de geitenhouder aan alle regels uit de vergunningen blijft voldoen.'

Overtreding
Om die reden stuurde het college controleurs naar de geitenstallen die constateerder dat er meer beesten stonden dan was toegestaan. Wethouder De Vries in een brief aan de gemeenteraad: ‘De geitenhouder heeft in de media en tijdens bijeenkomsten met omwonenden laten weten het beste voor te hebben met zijn omgeving en niemands gezondheid te willen schaden. In de praktijk blijkt dat hij nu een loopje neemt met het woon- en leefklimaat van zijn omgeving en met het milieu. Daarmee brengt hij bewust het welzijn van zijn dorpsgenoten in Hurwenen en de inwoners van Rossum ernstig in gevaar. Tegen zo’n zwaar vergrijp dient zwaar opgetreden worden. Daarom gaan wij een flinke last onder dwangsom opleggen, zodat de geitenhouder de overtreding per direct zal beëindigen.'

De geitenhouder mag op basis van de vergunning 2.510 geiten ouder dan 1 jaar, 2.700 opfokgeiten van 61 dagen tot en met 1 jaar, en 300 opfokgeiten en afmestlammeren van 0 tot en 60 dagen houden. Tijdens de controle is vastgesteld dat de geitenhouder 5.019 geiten ouder dan 1 jaar houdt. Aldus de wethouder.

Milieudelict
Volgens de wethouder stoot de geitenhouderij nu 36% meer ammoniak uit dan is toegestaan. Dit heeft gevolgen voor de stikstofdepositie op het Natura 2000-gebied Rijntakken (Kil van Hurwenen), dat is gelegen op circa 500 meter. Hiermee handelt de geitenhouder ook in strijd met zijn vergunning Wet natuurbescherming. De provincie Gelderland is hiervoor bevoegd gezag. De Vries: 'Wij hebben onze bevindingen uit de controle met de provincie gedeeld. Zij heeft net als wij geschokt gereageerd en ons laten weten ook een handhavingstraject te starten.'

Met dit illegale handelen heeft de geitenhouder zijn melkproductie bijna verdubbeld ten koste van het milieu. 'Wij menen dan ook dat hier mogelijk sprake is van een economisch milieudelict. Wij gaan daarom in overleg met het Openbaar Ministerie of hier ook een strafrechtelijk traject gevolgd zou moeten worden.'

Foto archieffoto ter illustratie.

Lees meer over:

geitenhouderij Rossum Hurwenen
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Bommelerwaard.Net? Stuur even een berichtje.