dinsdag 21 mei 2024

Alles over de Bommelerwaard

'De tuinlieden hebben duidelijk geen idee wat wel of niet onkruid is.'

Gemeente reageert op groenonderhoud Hurwenen, dorpsraad is er (nog) niet blij mee

14 juli 2023 (door BommelerwaardNet)

HURWENEN - Leon Geurts, namens de Dorpsraad Hurwenen, is niet onverdeeld blij met de reactie vanuit de gemeente Maasdriel. Eerder had Geurts de gemeente een tweetal brieven geschreven en waarin hij wees  op de belabberde staat van onderhoud van het openbaar groen. Inmiddels heeft de gemeente dat schrijven beantwoord. Men vindt het groenonderhoud op B-niveau prima uit de verf komen. Geurts: 'We gaan hier vooralsnog niet mee akkoord. In een perk in het parkje bij het dorpshuis hebben distels en zuring de plaats ingenomen van de oorspronkelijke beplanting, rode Persicaria amplexicaulis, Nederlandse benaming Duizendknoop (foto boven). De tuinlieden hebben duidelijk geen idee wat wel of niet onkruid is.'

Leon Geurts vindt het evenwel goed om te horen dat het gemeentelijke groenonderhoud gericht is op het bevorderen van biodiversiteit en voldoet aan het vastgestelde onderhoudsniveau. Hij klom weer in de pen en beantwoordde de gemeentelijke brief. 'Het is begrijpelijk dat deze veranderingen in onderhoudsbeleid en wetgeving kunnen leiden tot verschillende verwachtingen bij inwoners. Het regelmatig controleren van het onderhoudsniveau is een belangrijke stap om ervoor te zorgen dat het groenonderhoud op de juiste manier wordt uitgevoerd en aan de vereisten van de inwoners voldoet. Het blijven communiceren met inwoners over deze veranderingen en de voordelen ervan voor de biodiversiteit kan helpen om een beter begrip en waardering te creëren.'

Nieuwe normen
Geurts stelt in zijn brief dat het groenbeleid in de gemeente klaarblijkelijk twee jaar geleden werd bijgesteld naar de nieuwe biodiversiteitsnormen met bijbehorende beeldkwaliteit volgens de Crow-richtlijnen van 2018. Deze verandering is evenwel niet naar de inwoners gecommuniceerd, concludeert Geurts. Dit blijkt volgens hem uit het feit dat in alle kernen dezelfde klachten aktueel zijn. 'Een veel gehoorde klacht is dat aannemer Van der Haar tot twee jaar geleden het groenonderhoud wel naar verwachting van de inwoners uitvoerde. Ik ga er daarom van uit dat toen de gevraagde beeld kwaliteit op niveau A lag, tot tevredenheid van de inwoners.'

Geen vast schema
Het lijkt erop dat het beeldkwaliteitsbestek en de focus op kwaliteitsnormen B bepalend zijn voor het huidige onderhoudsniveau, waarbij de frequentie van maaien niet op een vast schema is gebaseerd, maar eerder op de toegestane hoeveelheid onkruid. Dit kan begrijpelijkerwijs leiden tot verschillende verwachtingen bij inwoners, omdat ze mogelijk gewend zijn aan een andere norm in de afgelopen jaren.

Open communicatie
Geurts breekt in zijn brief aan de gemeente een lans voor open communicatie en het stimuleren van betrokkenheid. 'Door in gesprek te gaan met inwoners en hun feedback te verzamelen, kunnen jullie beter begrijpen wat hun verwachtingen zijn en hoe het groenonderhoud beter kan worden afgestemd op hun behoeften. Met het huidige beleid gaan inwoners zelf de openbare ruimten met gif te lijf en beginnen nu zelf de bermen te maaien en dit gebeurt niet alleen in Hurwenen. Dit kan toch niet de bedoeling zijn?'

Geurts hoopt dat de gemeente op korte termijn tot een oplossing komt waarin ieder zich kan vinden.

Foto Leon Geurts - dorpsraad Hurwenen

Zie ook:

Lees meer over:

Hurwenen
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Bommelerwaard.Net? Stuur even een berichtje.