zaterdag 24 september 2022

Alles over de Bommelerwaard

Er wordt een sleuf met grofzand aangebracht als barrière.

Gameren wereldprimeur met nieuwe techniek dijkversterking

1 april 2021 (door BommelerwaardNet)

BOMMELERWAARD - GAMEREN: Drie aannemerscombinaties deden proeven om een nieuwe techniek voor een dijkversterking te testen. Binnenkort starten zij samen de uitvoering bij de Waalbandijk in Gameren. Het is voor het eerst dat deze techniek - de grofzandbarrière - wordt gebruikt in een dijkversterkingsproject. Gameren heeft daarin de wereldprimeur.

Voor de dijkversterking in Gameren kiest Waterschap Rivierenland een innovatieve manier om piping tegen te gaan: de grofzandbarrière. Hierbij wordt op de overgang van de kleilaag en de zandondergrond een sleuf met grof zand aangebracht. Deze vervangt het oorspronkelijke, fijnere zand. Het grove zand werkt als een filter dat het water doorlaat en de zandkorrels op hun plaats houdt. Hiermee wordt piping voorkomen.

Proeven
Door kennisinstituut Deltares zijn er haalbaarheidsproeven gedaan op laboratoriumschaal (kleine en mediumschaal) en op grotere schaal in de Deltagoot. Deze hebben succesvolle resultaten opgeleverd. De proeven zijn geslaagd en daarmee is bewezen dat de grofzandbarrière in theorie werkt. Drie geselecteerde aannemerscombinaties gingen aan de slag om te testen of een grofzandbarrière ook maakbaar is in het veld. De proeven zijn op verschillende locaties uitgevoerd.

Wereldprimeur in Gameren

Nu de maakbaarheidsproeven zijn geslaagd kan de grofzandbarrière daadwerkelijk ingezet worden bij een dijkversterkingsproject. Gameren heeft de wereldprimeur. Daar wordt als eerste in heel Nederland de grofzandbarrière toegepast als maatregel om piping te voorkomen.

Dijkversterking Gameren is onderdeel van het zogeheten Hoogwaterbeschermingsprogramma. In dit programma werken de waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. 1300 kilometer dijken worden tot 2050 versterkt. Voor Waterschap Rivierenland gaat het om zo’n 400 kilometer dijken in het rivierengebied.

Foto - still video Waterschap Rivierenland
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Bommelerwaard.Net? Stuur even een verzoekje.