donderdag 30 maart 2023

Alles over de Bommelerwaard

In de jaren '60-'70 werd het voorste gedeelte van de Marensche Waarden afgegraven.

Dorpsraad Alem verzet zich tegen verdere afgraving Marensche Waarden

7 maart 2021 (door BommelerwaardNet)

ALEM - Stichting dorpsraad Alem heeft zorgen over de mogelijke ontzanding aan de Marensche Waarden. Op dit moment vindt binnen de pilot "IRM eiland van Alem" onderzoek plaats naar de mogelijkheden van ontzanding. Dit in combinatie met onderzoek naar een integrale gebiedsontwikkeling en recreatieve verbeteringen in het kader van "Masterplan Maas".

Het onderzoek gebeurt in overleg met provincies Gelderland en Noord-Brabant, Waterschappen Rivierenland en Aa en Maas, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat en het programmateam van de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) en zal naar verwachting in het derde kwartaal van 2021 gereed zijn.
Op 25 november 2020 wees de minister van Infrastructuur en Waterstaat een integrale gebiedsontwikkeling van het Eiland van Alem en Fort Sint Andries aan als pilot in het kader van Integraal Rivier Management (IRM).

Objectief
De gemeente Maasdriel en delfstofwinner Dekker Groep hebben voor dit doel de handen ineen geslagen. Daar wringt direct al een schoen. De Dorpsraad schrijft in een brief aan de gemeenteraad: 'Alleen al dat feit verontrust ons. Hoe objectief kan de gemeente nog oordelen over een eventuele vergunningaanvraag voor ontzanding als beide partijen hierin belangen hebben?' Ook meent de dorpsraad dat, vanwege eerdere afgravingen in de jaren '60-'70 in het voorste gedeelte van de Marensche Waarden Alem 'al ruim voldoende heeft bijgedragen aan de behoefte van zand en klei.'

Meer zorgen
Maar er zijn meer zorgen. Zo is de dorpsraad ook bang voor de jarenlange overlast: 'Mogelijk wel 10 jaar of langer.'  Ook de veiligheid is een punt.
Veel huizen van in het dorp hebben al met scheuren in de muren als gevolg van te laag grondwaterpeil. 'Wat zijn de gevolgen voor onze huizen als er diep gegraven wordt in de uiterwaarden?'
Een ander punt is de onduidelijkheid wat er na de afgraving gebeurt. De inwoners zijn bang dat ter plaatse vervuilde grondstoffen gestort zullen worden. Ze hebben een voorbeeld dicht bij de hand: 'In de nabije omgeving (Aiphen/Dreumel) is na ontzanding vervuild granulaat gestort.'
En doordat een groot gedeelte van de Marensche Waarden wordt weggezogen, zal het huidige karakteristieke beeld van Alem qua aanblik negatief veranderen, vreest de dorpsraad.

Voordelen
Dekker Groep stelt daartegenover dat ontzanding na oplevering ook voordelen voor het dorp oplevert zoals wandelpaden, visplekken en eventuele fietspaden. 'In en om Alem liggen volop kansen voor een integrale gebiedsontwikkeling. Gemeente Maasdriel benoemt haar focus in het Masterplan Maas: ontwikkeling van de toeristisch-recreatieve potentie, het versterken van het rivierenlandschap en de cultuurhistorische elementen zoals Fort Sint Andries en het verbinden van de dorpen Alem en Kerkdriel met de rivier.'

Dat zien de inwoners evenwel anders. 'Deze zogenaamde voordelen wegen op geen enkele wijze op tegen de genoemde nadelen. Wij snappen dat Dekker Groep hun plan wil "verkopen'" door op de voordelen te wijzen. Zij zijn een commerciële onderneming die geld wil verdienen. Maar dat gaat wel ten koste van de rust en veiligheid in ons dorp.'

Ongewenst
Delfstofwinning is voor Alem ongewenst en de combinatie met de uitvoering van Masterplan Maas is wat de dorspraad betreft dan ook een ongelukkige keuze. 'Wij zijn zeker niet tegen een aantal gesuggereerde verbeteringen langs de Maas en de uiterwaarden. Maar deze aanpassingen moeten wat ons betreft worden bezien vanuit het Masterplan Maas en niét in combinatie met ontzanding.'

Stichting dorpsraad Alem zegt te spreken namens 'de overgrote meerderheid van de Alemse inwoners'.

D66 Maasdriel heeft aangegeven de brief van Dorpsraad Alem te agenderen voor de eerstvolgende commissie Ruimte.

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Bommelerwaard.Net? Stuur even een berichtje.