donderdag 22 februari 2024

Alles over de Bommelerwaard

Als er geen steun komt, dreigt er een openbare verkoping van het gebouw.

Voortbestaan Dorpshuis De Parel op losse schroeven zonder gemeentelijke steun

2 december 2021 (door BommelerwaardNet)

ROSSUM / HURWENEN - Het bestuur van de Vereniging Dorpshuis De Parel klom in de pen en verzocht de gemeenteraad van Maasdriel het dorpshuis De Parel in Rossum ook te ondersteunen. Dit om 'haar cruciale rol binnen de kernen Rossum en Hurwenen te kunnen behouden en te waarborgen'. Door Corona en het verlies aan inkomsten daardoor zijn de financiële reserves van de vereniging nagenoeg op. Behoudens een enkele bijdrage ontvangt het dorpshuis geen steun van de gemeente.

In de nog vast te stellen nota Vastgoedbeleid stelt de gemeente dat het 'niet gaat om de stenen maar om de activiteiten in de dorpshuizen.' En ook moeten 'activiteiten en voorzieningen in stand gehouden worden met inzet van de lokale gemeenschap.' En daar zit nu precies de crux voor de dorpsvereniging.

Onmisbare functie
De vereniging Dorpshuis De Parel is eigendom van de aangesloten verenigingen van Rossum en Hurwenen. Heel veel verenigingen en instanties maken gebruik van dit gebouw: van bejaardengym tot yoga, bridgeclub, muziekvereniging, toneelvereniging, tafeltennisvereniging, carnavalsvereniging en meer. 'Daarbij fungeert het dorpshuis als stemlokaal, priklocatie voor de huisartsen, koffietafel bij uitvaarten, bruiloften, bejaardenmiddagen ism de Zonnebloem, vergaderingen Dorpsbelang/raad Rossum. Het dorpshuis De Parel heeft een zeer brede maatschappelijke en onmisbare functie binnen Rossum en Hurwenen.'

De beleidsnota noemt het behoud van maatschappelijke voorzieningen belangrijker dan het eigendom. 'Het gaat immers niet om de stenen, maar om de activiteiten met inzet van de lokale bewoners.' Om die reden vraagt het verenigingsbestuur zich af hoe het bestaat dat het college van B&W dorpshuis De Parel en haar inwoners van Rossum en Hurwenen 'behoudens een eenmalige bijdrage op geen enkele wijze ondersteunt? '

Bestaan bedreigt
Volgens het bestuur is de kans 'zeer reëel' dat Vereniging Dorpshuis De Parel ophoudt te bestaan en het pand in de openbare verkoop gaat. Het bestuur luidt daarom de noodklok: 'Alle gebruikers van het Dorpshuis De Parel staan dan op straat waardoor de leefbaarheid in Rossum en Hunwenen sterk afneemt en er is dan niets meer op het vlak van ontmoeting, sport, verenigingsleven, cultuur en dergelijke.'

Tegen die achterrgrond wil dorpshuis De Parel in Rossum graag aan tafel met de gemeente. Op 9 december komt het voorstel op tafel tijdens de gemeenteraad.

Foto redactie Bommelerwaard.net.

Zie ook:

Lees meer over:

Rossum Hurwenen
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Bommelerwaard.Net? Stuur even een berichtje.