zaterdag 19 juni 2021

Alles over de Bommelerwaard

Conceptversie Omgevingsvisie Bommelerwaard nu bespreekbaar

Conceptversie Omgevingsvisie Bommelerwaard nu bespreekbaar

9 juni 2021 (door BommelerwaardNet)

BOMMELERWAARD - Het afgelopen jaar werkten de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel samen met inwoners, ondernemers, verenigingen, instellingen en partners aan de omgevingsvisie voor de Bommelerwaard. Op weg naar een definitief exemplaar presenteren de gemeenten nu eerst een werkversie. De raden geven tijdens bijeenkomsten in juni hun mening over die versie. Inwoners, ondernemers, partners en andere betrokkenen zijn welkom om hun tips en ideeën ter verbetering van de werkversie omgevingsvisie in te sturen.

In april stemden de gemeenteraden in met de kernopgaven voor de Bommelerwaard. Dat zijn opgaven op het gebied van bijvoorbeeld klimaat, duurzaamheid, landbouw, toerisme, wonen, voorzieningen, gezondheid en leefbaarheid. De werkversie geeft een beeld van de manier waarop die belangrijkste opgaven zijn uitgewerkt en hoe de toekomstige omgevingsvisie is opgebouwd. Wethouders Peter de Vries (gemeente Maasdriel) en Gijs van Leeuwen (gemeente Zaltbommel) over de tussenstap: “De omgevingsvisie Bommelerwaard is een beeldbepalend document voor de komende jaren. Het gaat over de toekomstige leefomgeving van ons allemaal. We vinden het daarom belangrijk om zorgvuldig te werk te gaan en onze raden, maar ook de gemeenschap mee te nemen in de stappen die we zetten. Samen maakten we keuzes over wat wij belangrijk vinden voor de Bommelerwaard, zodat het hier prettig wonen, werken en verblijven is. Nu horen we graag of we goed op weg zijn met de uitwerking van de gemaakte keuzes en wat er anders of beter kan. Daarom noemen we het ook een werkversie, het document is nog niet af. Waar nodig sturen we nog bij op weg naar de definitieve omgevingsvisie.”

Mening
De gemeenteraad van Maasdriel bespreekt de werkversie op 14 juni tijdens een commissievergadering, de gemeenteraad van Zaltbommel doet dat tijdens de carrouselvergadering op 16 juni. De werkversie is te vinden op www.toekomstbommelerwaard.nl. Meningen, tips en ideeën van anderen ter verbetering van de werkversie zijn van harte welkom en kunnen via omgevingsvisie@bommelerwaard.nl met de gemeenten worden gedeeld.

Vervolg
In november leggen de gemeenten de ontwerp omgevingsvisie ter inzage. Dat is het moment waarop de formele inspraakprocedure start en zienswijzen gedurende 6 weken kunnen worden ingediend. De nieuwe gemeenteraad, die volgt uit de verkiezingen in maart 2022, stelt de definitieve omgevingsvisie Bommelerwaard vast. Dat is de zogenaamde 1.0 versie, die zich de komende jaren steeds verder zal ontwikkelen.

Omgevingswet
Op 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet vervangt alle wetten en regels voor wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water. De Omgevingswet verplicht alle gemeenten om een omgevingsvisie op te stellen over de toekomst van een stad of dorp. De omgevingsvisie is de basis voor het omgevingsplan. Dit plan vervangt onder andere alle bestemmingsplannen in de Bommelerwaard.

Lees meer over:

Omgevingsvisie
Deel dit bericht met je vrienden!