dinsdag 7 december 2021

Alles over de Bommelerwaard

Christenunie breekt lans voor lokaal vluchtelingenwerk

26 oktober 2021 (door BommelerwaardNet)

ZALTBOMMEL - Christenunie Zaltbommel vraagt zich of het college van BenW voldoende weet heeft van de situatie rond Vluchtelingenwerk Bommelerwaard. CU-woordvoerster Mathilde de Hart reageert met collegevragen op brandbrieven van Vluchtelingenwerk. Vluchtelingenwerk Bommelerwaard zou bij de komst van nieuwe statushouders niet of nauwelijks nog betrokken worden bij de opvang van statushouders. Vluchtelingenwerk heeft niet ingeschreven op de openbare aanbesteding voor begeleiding. Vrijwilligers dreigen nu af te haken.

In één brief (zie link) geeft een groep vrijwilligers aan zich ernstig zorgen te maken over de opvang en begeleiding van statushouders in de gemeente Zaltbommel en Maasdriel. De Hart: 'Daarnaast hebben wij een brief gehad namens VluchtelingenWerk Oost-Nederland en VluchtelingenWerk Zuid-Nederland, waarin zij aangeven dat ze niet gaan inschrijven op de Openbare Aanbesteding Praktische begeleiding bij Vestiging Regio Rivierenland zoals gepubliceerd op TenderNed.'

Het Christenunie-fractielid vraagt zich, naar aanleiding van deze brieven, af of het college op de hoogte is dat genoemde organisaties voor vluchtelingenwerk zich niet gaan inschrijven op de genoemde aanbesteding, met mogelijke gevolgen vandien. 

Lokale vrijwilligers
De kracht van Vluchtelingenwerk is dat zij met lokale vrijwilligers werken, die de omgeving goed kennen en bij de statushouders in de buurt wonen. De Hart meent dat de opvang en begeleiding van de statushouders bij voorkeur door lokaal personeel dan wel lokale vrijwilligers moet (blijven) gebeuren.

Alternatieven
Het fractielid vraagt zich ook af welke alternatieve partijen er in beeld zijn die in aanmerking zouden komen om de opvang en begeleiding van statushouders in de gemeente te kunnen uitvoeren. 'Kan het college aangeven waarom er niet besloten is om deze aanbesteding zelfstandig uit te voeren?'

Maasdriel
Binnen de gemeente Maasdriel heeft SSM het college ook vragen gesteld over de onstane situatie. Vrijwillers dreigen te stoppen met hun vrijwilligerswerk als de deskundigheid, ervaring en betrokkenheid van Vluchtelingenwerk wegvalt. Of er voor duurdere beroepskrachten voldoende budget is, is maar de vraag, aldus de briefschrijvers. 'Vluchtelingenwerk moet vluchtelingen blijven begeleiden zoals dat nu gebeurt.’ 

Zie ook:

Lees meer over:

Zaltbommel vluchtelingenwerk
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Bommelerwaard.Net? Stuur even een verzoekje.