zaterdag 19 juni 2021

Alles over de Bommelerwaard

CDA de straat op over MFA Brakel
De treurnis om het stilleggen is bij alle partijen is groot.

CDA de straat op over MFA Brakel

4 juni 2021 (door BommelerwaardNet)

BRAKEL: De realisatie van een nieuwbouwlocatie voor de scholen en voetbal in Brakel en Zuilichem wordt door de gemeente op de lange baan geschoven. CDA Zaltbommel trekt de wijken in om te horen hoe dit besluit valt bij de inwoners van Brakel. Inmiddels stelde de partij ook vragen aan het college hierover.

Al jaren staat de nieuwbouw van de multifunctionele accommodatie (mfa) op de agenda. Betrokken inwoners maakten samen met voetbalvereniging BZC'14 en twee scholen een plan hiervoor. Ondanks meerdere toezeggingen is het de gemeente kennelijk nog steeds niet gelukt dit plan op de rails te krijgen zodat een en ander snel gerealiseerd kan worden. Het CDA stelt: ‘Een noodzakelijke investering in de verouderde gebouwen is daarom nodig. De realisatie van een MFA wordt gekoppeld aan toekomstige woningbouw.’

In gesprek
CDA Zaltbommel is daarom twee zaterdagen (29 mei en 5 juni) in Brakel om hierover met de Brakelse inwoners te spreken. ‘We maken een rondje door het dorp, bezoeken de locaties en staan bij supermarkt PLUS.’ 

Radio
Woensdag (2-6) was CDA-fractievoorman Hein de Kort te gast op de radio bij Oké Magazine. ‘Brakel wordt vergeten’, ‘Het is schandalig’ en ‘We voelen ons bedonderd’ zijn uitspraken die het CDA veel heeft gehoord. Het onderwerp leeft dus volop in Brakel. De Kort: ‘Wij zijn dan ook nog meer gemotiveerd geraakt om dit verder op te pakken. Komende week gaan we verder in gesprek met de betrokken besturen van de accommodaties en zaterdag maken wij opnieuw een rondje door Brakel.’

Reacties kunnen nog steeds worden doorgeven per email of telefoon aan de fractie: fractie@cdazaltbommel.nl en/of 06-81474594

Collegevragen
Het CDA diende inmiddels collegevragen in. Men wil onder meer een uitgebreide motivatie over het besluit van de gemeente om de raad niet opiniërend te betrekken bij de (on-)mogelijkheden voor de realisatie van een nieuwe locatie voor de twee scholen in Brakel en voetbalvereniging BZC (motie 09-07-2020).

Dorpraad
Ook Dorpsraad Brakel klom in de pen: 'Wij betreuren de situatie omtrent de MFA. Dit project is juist ontstaan vanuit een belangrijk burgerparticipatieproject vanuit de scholen en de reeds gefuseerde voetbalclubs tot BZC’14. Dit project is vijf jaar geleden opgezet en erg enthousiast ontvangen door de gemeenteraad. Er zijn zelfs wethouders (geweest) die direct riepen ambassadeur te zijn en dit ‘gingen regelen'. Wat is er vanuit de gemeente in de afgelopen 2 jaar gedaan om het MFA voor te bereiden? Wat gaat de gemeente doen om voortgang in dit project te houden, met uitzondering van het masterplan Brakel?'

Foto CDA Zaltbommel

Lees meer over:

cda mfa
Deel dit bericht met je vrienden!