Tuesday 21 September 2021

Alles over de Bommelerwaard

Zelf meedoen kan ook ...

Bloemrijke akkerranden op Eiland van Nederhemert voor meer akkervogels

9 september 2021 (door BommelerwaardNet)

NEDERHEMERT - Afgelopen voorjaar is op het Eiland van Nederhemert bijna 20.000 m2 akkerronden ingezaaid met een bloemrijk kruidenmengsel. Door akkerranden in te zaaien met kruiden die voedsel en beschutting bieden aan akkervogels zoals de patrijs, geelgors of veldleeuwerik draagt de gemeente samen met agrariërs bij aan het verhogen van de biodiversiteit in de gemeente. Het akkerrandproject maakt deel uit het biodiversiteitplan.

De Agrarische Natuurvereniging De Capreton zaaide dit voorjaar op het eiland van Nederhemert bijna 20.000 m2 akkerranden in met kruidenmengsels voor de looptijd van 2 jaar. De resultaten werden onlangs bekeken door de Capreton, de gemeente, wethouder Gijs van Leeuwen en de twee deelnemers van het project. Tijdens de schouw werden de effectiviteit van deze akkerranden en de ervaringen van de deelnemende agrariërs besproken. Naast de bijdrage aan akkervogels en insecten, bieden de bloemrijke akkerranden ook een mooi aanblik op het Eiland waarover de deelnemers regelmatig complimenten ontvangen. De partijen zijn met elkaar in gesprek over de mogelijkheid van een intensievere samenwerking tussen de gemeente Zaltbommel en De Capreton.

Biodiversiteitsplan
Het akkerrandenproject maakt deel uit van het Biodiversiteitsplan waar de gemeente Zaltbommel dit jaar aan werkt. In een biodiversiteitsplan maakt men inzichtelijk wat de huidige natuurwaarden zijn in de gehele gemeent, en hoe ze deze kunnen versterken. Hierbij kijkt de gemeente bijvoorbeeld ook naar de akkervogels en hoe hun leefomgeving kan worden verbeterd.

Zelf meedoen
Inwoners kunnen ook meewerken aan het biodiversiteitsplan. Door hun ideeën over de kansen en knelpunten voor biodiversiteit in een interactieve kaart toe te voegen kan de gemeente die meenemen in het opstellen van de natuurkansenkaart.

Daarnaast kunnen inwoners ook zelf de akkervogels een handje helpen in een nieuw op te richten Akkervogelwerkgroep. Hiervoor wordt binnenkort een informatieavond georganiseerd.

Zie ook:

Lees meer over:

bloemen De Capreton Nederhemert
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Bommelerwaard.Net? Stuur even een verzoekje.