donderdag 22 oktober 2020

Alles over De Bommelerwaard

'Er moet meer aandacht komen voor de veiligheid bij en rond Sachem bv.'

Bezorgde burgers trekken aan de bel bij Veiligheidsregio over rampbestrijding

29 september 2020 (door de redactie)

ZALTBOMMEL - De Stichting Veiliger Zaltbommel en het Comité Bezorgde Burgers Zaltbommel maken zich al langer zorgen over de ramppreventie en de veiligheid bij en om chemiebedrijf Sachem b.v. en de adequate bestrijding ervan. In het verlengde daarvan stuurden beide platforms donderdag (24-9) een dringend telegram aan het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-zuid met het verzoek het ter tafel liggende rampbestrijdingsplan te herzien. Beide platforms dringen er bij de Veiligheidsregio op aan meer aandacht te besteden aan ramppreventie en de veiligheid om en bij Sachem en om bijstelling van het rampbestrijdingsplan.

Donderdag 24 september stond het nieuwe rampbestrijdingsplan voor de regio op de agenda. De twee platforms vroegen de veiligheidsregio eerder
al eens aandacht aan te geven aan het betreffende plan, dat in hun ogen een gevaarlijke tekortkoming bevat. ‘Alle veiligheidsregio's in Nederland die rampbestrijdingsplannen opstellen, nemen het scenario van een gaswolkexplosie op in hun plan en maken een duidelijk onderscheid tussen gaswolkontbranding en gaswolkexplosie: Waarom u niet? Herstelt u alstublieft deze omissie en neem het scenario van een bleve mee bij de voorbereidingen van een mogelijke ramp bij Sachem.’
Een bleve, spreek uit “blevvie”, is een boiling liquid expanding vapour explosion". In goed Nederlands: een kokende vloeistof-gasexpansie-explosie.

Geschrokken
Opmerkelijk gegeven is dat in de risicoanalyse (QRA) van Sachem deze optie wél nadrukkelijk genoemd wordt. Ook in het rampbestrijdingsplan van 2009 stond de bleve opgenomen. De schrijvers vervolgen: ‘Repressieve maatregelen kunnen een koude bleve of een gaswolkexplosie nooit honderd procent uitsluiten. We zijn geschrokken van de recente lekkage bij het aansluiten van een cilinder met Methylchloride, een giftige en brandbare stof. Dit zou, indien de lekkage niet snel gestopt had kunnen worden, en de vrijgekomen gaswolk tot ontbranding was gekomen, en de brand zich had uitgebreid, door aanstraling een bleve bij Sachem hebben kunnen veroorzaken.’

Hercontrole
De Stichting Veiliger Zaltbommel en het Comité bezorgde burgers Zaltbommel melden in hun telegram dat ze inmiddels ook kennis hebben genomen van de formele aanschrijving (dd.18 juli 2019 ) door de Brandweer van een “last onder dwangsom voor Sachem” vanwege ‘ernstige tekortkomingen, die bij de hercontrole niet hersteld bleken’.

Foto (Archieffoto ter illustratie)

Zie ook:

Lees meer over:

Sachem Veilgheidsregio
Deel dit bericht met je vrienden!