woensdag 24 juli 2024

Alles over de Bommelerwaard

Leen van Leersum en Tinie van Aalsum.

Adviesraad Sociaal Domein Zaltbommel heeft nieuwe voorzitter

10 februari 2024 (door BommelerwaardNet)

ZALTBOMMEL - De Adviesraad Sociaal Domein Zaltbommel heeft een nieuwe voorzitter. De 'oude' voorzitter, Leen van Leersum, gaf na zeven jaar het stokje over aan Tinie van Aalsum.

De raad speelt een belangrijke rol door gevraagd en ongevraagd advies te geven aan het college van Burgemeester en Wethouders (BenW) over huidig en toekomstig beleid binnen het sociaal domein. Onder sociaal domein wordt verstaan het veld dat uitvoering geeft aan de Jeugdwet, Participatiewet, Wmo en deels de wet Publieke gezondheid. Hierin werken gemeenten en maatschappelijke organisaties samen aan gezondheid, welzijn en veiligheid.

Kwetsbare bewoners
Wethouder Karima Bouchtaoui benadrukt het belang daarvan: “Als gemeente Zaltbommel werken we hard aan een inclusieve en kansrijke samenleving voor iedereen. Ik ben dan ook blij met een Adviesraad in Zaltbommel die er is voor alle inwoners van Zaltbommel en specifieke aandacht heeft voor kwetsbare bewoners.”

Van Aalsum nodigt inwoners uit hun signalen te laten horen via adviesraad@zaltbommel.nl.

Foto gemeente Zaltbommel

Lees meer over:

Zaltbommel
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Bommelerwaard.Net? Stuur even een berichtje.