woensdag 24 juli 2024

Alles over de Bommelerwaard

De nieuwe minister heeft goud in handen, wees daar zuinig op!
03
jul

De nieuwe minister heeft goud in handen, wees daar zuinig op!

Successen moet je vieren, en er is niets mooiers dan dat op een unieke manier te doen waar nog jaren over nagepraat en van nagenoten wordt. Met lekker eten en drinken, veel gezelligheid en een vleugje folklore. Nou, laat dat maar aan de Agrarische Natuurverenigingen over! En er is veel te vieren dit jaar, want tal van ANV’s hebben dit jaar hun jubileum.

Dat laten ze gelukkig niet ongemerkt voorbij gaan. Zo zit je op het ene moment in een filmhuis met twee bomvolle filmzalen in Zevenaar waar de Verenging Streekbeheer Rijnstromen hun 25-jarig jubileum opluistert met een unieke film over 'de natuur van de boeren'. Binnenkort zelfs te zien op het Wildlife festival!

Rondvaart

Even later te gast op een enorme rondvaartboot waarop 200 leden van De Capreton hun 25-jarig jubilieum vieren met een boottocht rondom de Bommelerwaard. Zaterdag mag ik een lezing geven bij het 20-jarig jubileum van ANV Drimmelen Moerdijk. Hier vieren ze hun feest tussen de trekkers van de TrekkerOldtimerclub.

Ik kan zo enorm genieten van de verbinding tussen boeren, burgers en natuurliefhebbers die tijdens die feestjes volop opbloeit. Een dag varen op de boot is onbetaalbaar bij het kweken van begrip voor elkaar. Samen een film kijken waar de trots en schoonheid van het boerenland in je omgeving vanaf spat is het beste recept voor een succesvolle samenwerking. Die samenwerking op het platteland is er gelukkig nog volop, en die moeten we koesteren!

Belangrijke rol

De samenwerking in de Agrarisch Natuurverenigingen kent een rijke geschiedenis. In 1982 ontstonden in de ‘Relatienota gebieden’ de eerste Agrarische Natuurverenigingen die toen al pleitten voor op hun streek toegesneden alternatieven voor het landbouw-natuurbeleid van die tijd. In 2000 nam het een vlucht toen in het ‘Programma Beheer’ grondgebruikers werden gestimuleerd bij te dragen aan de EHS. Agrariërs konden vanaf toen verschillende beheerpakketten afsluiten. Natuurbeheer door agrariërs heeft gaandeweg een steeds belangrijker plek gekregen in het beleid, en de Agrarische Natuurverenigingen hebben hier een belangrijke rol in gespeeld. Dit wordt gezien en gewaardeerd.

We staan nu weer voor een grote maar mooie uitdaging. Het hoofdlijnenakkoord van het nieuwe kabinet reserveert jaarlijks structureel 500 miljoen om Agrarisch Natuurbeheer en ecosysteemdiensten langjarig te belonen met marktconforme financiële zekerheid. Dit biedt de kans om die bestaande samenwerkingen in het landelijk gebied voluit te benutten en uit te bouwen. Wat zou het mooi zijn als over een aantal jaar elke agrariër meedoet aan Agrarisch Natuurbeheer. Als we voor alle sectoren, ook de tuinbouw, boom- en fruitteelt passende beheerpakketten kunnen aanbieden en langjarige contracten af kunnen sluiten.

Zuinig

De kracht van de Agrarische Collectieven en Natuurverenigingen om partijen te verbinden, het vertrouwen dat ze genieten en hun focus op samenwerking is een stevig fundament om de komende jaren verder op te bouwen. De nieuwe minister van LVVN heeft hiermee goud in handen. Femke, wees daar zuinig op.

Hermen Vreugdenhil

Hermen Vreugdenhil is voormalig Statenlid in Brabant en nu directeur van Collectief Rivierenland, de coöperatie die in het Gelderse Rivierengebied het agrarisch natuur- en landschapsbeheer uitvoert.

Deel dit bericht met je vrienden!