maandag 15 april 2024

Alles over de Bommelerwaard

Calamiteiten en crisis

Als er een ramp of crisis is in de regio, gebruikt de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid een aantal kanalen om inwoners van informatie en handelingsperspectieven te voorzien.

Twitter
Is er sprake van een calamiteit of crisis in de regio, dan worden pers en publiek via de officiële Twitteraccounts van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid @CrisisGLZ en/of Politie Gelderland @POL_Gelderland geïnformeerd en voorgelicht.

Facebook
De berichten op twitter worden ook geplaatst op het officiële facebookaccount van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid: https://www.facebook.com/CrisisGLZ/

NL-Alert
Ook NL-Alert kan ingezet worden als er een noodsituatie is en u als inwoner snel moet weten wat er aan de hand is en wat u wel of niet moet doen. Met NL-Alert kan de crisisorganisatie u met een tekstbericht op uw mobiele telefoon informeren, bijvoorbeeld als er bij u in de buurt een grote brand is of als er een explosie dreigt.

Kijk op nl-alert.nl of uw mobiel al geschikt is voor het ontvangen van NL-Alerts. Als dit zo is, stel uw telefoon met de instelhulp dan in op NL-Alert. Klik hier voor meer informatie.

Calamiteitenzender Gelderland-Zuid
Omroep Gelderland is de officiële calamiteitenzender van de VRGZ. Dat betekent dat de veiligheidsregio tijdens een ramp of crisis zendtijd (89.1 Mhz en 99.6 Mhz) heeft om korte berichten voor het publiek uit te zenden.

Website
Daarnaast kunnen ook de speciale websites crisisglz.nl en landelijke crisiswebsite www.crisis.nl ingezet worden bij zeer grote calamiteiten. Beide sites worden ook pas actief als ze noodzakelijk zijn. Als ze actief moeten worden, zal dit ook duidelijk gecommuniceerd worden via de andere kanalen.

Publieksinformatienummer
Ook kan er een publieksinformatienummer komen; dit telefoonnummer wordt bekend gemaakt via de website en de calamiteitenzender. (Veiligheidsregio GZ)

Ziet u een onvolkomendheid, heeft u een aanvulling, geef dat dan even door aan de redactie. Dan worden de gegevens zo snel mogelijk verwerkt.