donderdag 22 oktober 2020

Alles over De Bommelerwaard

Pelgrimspad Sint Maarten

08 november 2020
Van 08:00 uur tot en met 17:00 uur

BOMMELERWAARD - Op zon­dag 8 no­vem­ber staan de deuren van alle kerken in de ooste­lijke Bom­me­ler­waard, die Sint- Maarten als patroon­hei­lige hebben of had­den, wagenwijd open om ie­der­een als pelgrim te ont­van­gen.

De Raad van Kerken heeft een pelgrimspad gemaakt, dat langs de kerken gaat: Zalt­bom­mel, Rossum, Kerkdriel en Velddriel. De route is 25 km lang. Het pelgrimspad kan ook met de fiets wor­den afgelegd. Men kan ook een kortere route gaan. De kerken staan open voor bezichti­ging. In enkele kerken wor­den korte be­zin­nings­mo­menten geor­ga­ni­seerd in de vorm van muziek en/of het lezen van een medi­ta­tieve tekst.

Start met een korte medi­ta­tie

Pelgrims, die het gehele pelgrimspad van 25 km gaan lopen, dienen ’s morgens al om 8.00 uur te starten om ’s mid­dags weer tij­dig terug te zijn. De start begint om 8.00 uur met een korte medi­ta­tie en wegzen­ding in drie kerken: Sint- Martinus­kerk Zalt­bom­mel, Hervormde kerk Kerkdriel, Hervormde kerk Rossum. Men kan zelf bepalen in welke kerk men begint.

Starten na de zon­dagse vie­ring

De zon­dagse vie­ring van 8 no­vem­ber staat in het teken van de bood­schap van Sint-Maarten: Delen en Verbin­den. Na de vie­ring kunnen pelgrims die een kortere route willen lopen of de gehele route willen fietsen van start gaan. Vertrek is moge­lijk tot 14.00 uur. De Raad van Kerken heeft een fraaie bro­chu­re gemaakt met de route en wetens­waar­dig­he­den over de zeven kerken, die Sint-Maarten als schuts­pa­troon hebben of had­den. Om 17.00 uur dient met de pelgrims­rou­te afgelegd te hebben.

Stempels en her­in­ne­ring

Bij vertrek ont­vangt men de bro­chu­re met de route en een stempel­kaart. Op de stempel­kaart komen de stempels van de kerken die men bezoekt. Bij terug­komst ont­vangt men een passende her­in­ne­ring. Bij iedere kerk kan men even uitrusten en is er voor de pelgrims iets te drinken.

Info

Organisator:

Raad van Kerken

Deel dit bericht met je vrienden!